Umowa powierzenia danych

Jak podpisać umowę powierzenia danych osobowych zgodną z wymogami RODO?

Jeżeli przetwarzasz (np. przechowujesz) w chmurze dane osobowe, i nie zachodzą wyjątki przewidziane w RODO, Oktawave staje się podmiotem przetwarzającym te dane. Konieczne jest więc posiadanie umowy powierzenia danych, która jest zgodna z nowymi przepisami.

Aby rozpocząć proces generowania umowy powierzenia danych osobowych, zaloguj się do panelu administracyjnego admin.oktawave.com. Następnie z menu rozwijanego Konto wybierz odnośnik Zarządzaj umowami.

Dla ułatwienia zadania, na stronie, umieszczony został przewodnik krok po kroku. Postępuj zgodnie z instrukcją aby podpisać umowę powierzenia.