Zarządzanie kontem

Zarządzanie dostępem do konta Oktawave

Aby zmienić ustawienia konta lub np. dodać użytkowników OCS czy inny adres do faktur, wybierz ikonę w lewym dolnym rogu Panelu Admina. Wyświetli się menu, z którego należy wybrać opcję "Zarządzaj kontem".

W zakładce "Profil" możesz zmienić swoje dane adresowe (lub swojej firmy), dodać dodatkowy adres korespondencyjny jak i dodatkowy adres do dostarczania faktur. Jeżeli korzystasz z naszego programu partnerskiego "Benefit", możesz również wpisać swój numer konta bankowego, który będzie służył do wypłaty środków.

W zakładce "Użytkownicy" widnieje lista użytkowników, powiązanych z kontem. Domyślnie, wyświetla się konto główne Panelu Admina, ale możesz dodać dodatkowe konta i nadać im odpowiednie uprawienia. Po kliknięciu przycisku "Dodaj konto" i wypełnieniu danych nowego użytkownika (dane adresowe, dane konta - login, hasło, email itp.), możesz przejść do ustawień uprawnień dla danego subkonta.

W kolejnym wierszu menu możesz wypełnić "Dane do PIT" (konto indywidualne), jeżeli korzystasz z programu partnerskiego.

Ustawienia dostępu i bezpieczeństwa

Zakładki "Dostęp" oraz "Bezpieczeństwo" są ściśle związane z autoryzacją logowania do API, OCS (Użytkownicy SW_Auth) jak i Panelu Admina (konfiguracja 2FA). Zostały opisane w osobnych artykułach, dot. korzystania z API, konta OCS oraz konfiguracji logowania dwuskładnikowego (2FA). Niemniej jednak, warto pokrótce omówić ich znaczenie:

Klient API - w tej zakładce wyświetla się lista klientów API, które stworzyłeś. Służą one do obsługi procesu autoryzacji w naszym API. Każdy użytkownik może utworzyć dowolną ilość klientów, jak i wiele skryptów może posługiwać się tym samym ClientId. Podczas tworzenia nowego klienta, możesz ustawić takie parametry jak czas życia tokena czy jego zakres.

Użytkownicy Swauth - w tej zakładce możesz zarządzać użytkownikami OCS-a jak i przypisać do innego konta uprawnienia admina. Pamiętaj, iż tylko admin może tworzyć nowe kontenery.

Konfiguracja 2FA - opcja ta umożliwia dodanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń dla Twojego konta, w postaci logowania dwuskładnikowego. Oprócz hasła do Panelu Admina, wymagane będzie podanie tokenu, generowanego np. w aplikacji Google Authenticator.