Premium Support

Jak działa płatne wsparcie techniczne w Oktawave?

Oprócz standardowej pomocy technicznej Oktawave świadczy również usługę odpłatnego wsparcia administracyjnego. W jego zakres wchodzą następujące usługi:

  • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych.

  • Instalacja i konfiguracja elementów niezbędnych do zapewnienia środowiska HA (w tym oprogramowania i sprzętu).

  • Bieżąca opieka polegająca na codziennej weryfikacji stanu systemu oraz analizie logów.

  • Reagowanie na wszelkie zgłoszenia pochodzące z systemów monitoringu lub z innych źródeł (zgłoszeń) dotyczące systemu objętego usługą administracyjną. W tym zmiany konfiguracji na życzenie Zleceniobiorcy w zakresie usług dostarczanych przez Oktawave.

  • Dbanie o aktualizację oprogramowania dostarczonego przez Oktawave, w tym instalacje aktualizacji oraz poprawek.

  • Wsparcie Zleceniobiorcy w zakresie wyboru odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych.

Zakres godzin kontaktu oraz poziom dostępności do odpowiednich linii wsparcia ustalany jest indywidualnie. Koszty wsparcia na tym poziomie określa nasz cennik.