Instancja

W tej dokumentacji znajdziesz wszystkie informacje dotyczące OCI.

Czym jest OCI?

Oktawave Cloud Instance (OCI) - jest to logiczna jednostka funkcjonująca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowana poprzez ilość pamięci operacyjnej RAM (określonej w GB - gigabajtach) oraz liczbę procesorów o określonej mocy obliczeniowej (wyrażonej w GHz - gigahercach), pozwalająca na uruchomienie systemu operacyjnego. OCI jest wirtualną maszyną, tj. logicznym odpowiednikiem serwera.