Backup

Jak utworzyć backup instancji OCI

Jak utworzyć backup instancji z poziomu panelu administratora

W celu wykonania backupu w panelu administratora Oktawave należy ustawić harmonogram utworzenia pełnych kopii zapasowych instancji OCI, który automatycznie przeniesie je do systemu obiektowego przechowywania danych OCS. Aby to zrobić, postępuj według poniższych kroków.

W zakładce instancje w panelu administracyjnym wybierz tę instancję, której backup'u chcesz dokonać. W szczegółach OCI przejdź do Scheduler'ów i kliknij Utwórz Scheduler. W polu Nazwa wpisz tytuł, za pomocą którego będzie identyfikowany tworzony scheduler. Pole Typ może być ustawione na Jednorazowy lub Cykliczny.

Istotne jest, żeby w polu Akcja wybrać pozycję Utworzenie kopii zapasowej, co pozwoli następnie określić konkretną lokalizację, gdzie przetrzymywana będzie kopia.

Po dokonaniu powyższych czynności instancja zostanie przeniesiona w formacie OVF do usługi obiektowego systemu przechowywania danych (OCS).

W celu zaimportowania kopii maszyny wybierz zakładkę Kopie zapasowe i wciśnij przycisk Uruchom nowy import. W nowym oknie wpisz nazwę nowej instancji, oraz ścieżkę do pliku obrazu (definiowaną na etapie tworzenia schedulera).

Klonowanie

Jako backup OCI może wykorzystać możliwość klonowania. W celu wykonania klona wejdź w zakładkę instancji w panelu administratora, którą chcesz powielić następnie kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Klonuj.

Po nadaniu nazwy klona i wyboru pomiędzy bieżącą lub nową konfiguracją klonowanej instancji wybierz subregion i kliknij przycisk akceptuj. Po wykonaniu tych czynności nowa sklonowana instancja pojawi się na liście OCI.

Należy pamiętać, iż usługa backupu jest ograniczona do 1TB przestrzeni dyskowej. Powyżej tej wartości, zalecane jest skorzystanie z innych rozwiązań np. rsync, duplicity, bacula itp.