Import/Eksport

Import

Możliwość zaimportowania własnego obrazu maszyny do Oktawave uzależniona jest od spełnienia kilku warunków. Podczas przygotowywania obrazu maszyny należy pamiętać o:

  • odpowiednim formacie: OVF, musi on być zgodny z VMware Workstation,

  • wersji maszyny: VMX-08 lub VMX-10,

  • karcie sieciowej: VMXNET3, E1000

  • kontrolerze dyskowym: Virtual Lsi Logic SAS Controller,

  • architekturze systemu: system 64-bitowy.

Po utworzeniu odpowiedniego szablonu (template OVF), należy zalogować się do Panelu administratora Oktawave, a następnie w menu OCI przejść do Kopie zapasowe i w zakładce Import instancji wybrać Uruchom nowy import.

Kolejnym krokiem jest nadanie nazwy i podanie URL lub ścieżki do pliku OVF w OCS.

WAŻNE:

Pożądaną konfiguracją jest, gdy obraz i dyski znajdują się w pseudo-katalogu, który z kolei znajduje się w kontenerze. Żeby tego dokonać wystarczy skorzystać na przykład z python swiftclient-a.

Wystarczy utworzyć lokalnie na dysku katalog z obrazem do uploadu i importu, a następnie wydać wydać polecenia: swift upload nazwa_kontenera katalog/obraz.ovf swift upload nazwa_kontenera katalog/dysk.vmdk

Pomyślność operacji weryfikujemy poleceniem: swift list nazwa_kontenera które powinno zwrócić listę w formacie: katalog/obraz.ovf katalog/dysk.vmdk.

W przypadku korzystania z Cyberducka, tworzymy taką hierarchię w OCS przed dokonaniem importu:

Eksport

Po utworzeniu odpowiedniego szablonu (template OVF), należy zalogować się do Panelu administratora Oktawave, a następnie kliknąć zakładkę OCI | Kopie zapasowe i w zakładce Eksport instancji wybrać Uruchom nowy eksport.

Kolejnym krokiem jest nadanie nazwy i podanie URL lub ścieżki do pliku kontenera w OCS. Kontener musi istnieć, to znaczy nie będzie stworzony automatycznie. Możemy go albo utworzyć narzędziem Cyberduck/Swiftclient: w taki sposób jak w sekcji "Import", albo za pomocą konkretnej zakładki "OCS"> "Kontenery" > "Dodaj nowy kontener"