Klonowanie

Co to jest i z czym się to je

Klonowanie jest to snapshotem typu split-mirror: tworzona jest fizyczna kopia danych dostępnych na przestrzeni dyskowej pamięci masowych podłączonych do OCI. Przy każdym uruchomieniu tego procesu tworzony jest klon wszystkich danych w postaci nowej (bliźniaczej) instancji OCI. Narzędzie to ułatwia proces odzyskiwania, duplikacji czy archiwizacji kompletnych danych znajdujących się na danej instancji.

Jak sklonować instancję?

Aby wykonać klonowanie instancji OCI należy zalogować się do Panelu administratora Oktawave, następnie w menu OCI wybrać zakładkę Instancje. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie wybranej instancji i kliknięcie Klonuj w rozwijanym menu opcji, lub użycie prawego przycisku myszy na właściwej instancji i wybranie Klonuj z menu opcji które pokaże się przy kursorze.

Następnie należy nadać Nazwę, wybrać Typ klona i Subregion.

Typy klona:

  • Obraz z nową konfiguracją - w procesie inicjalizacji zostanie nadane nowe hasło root/administrator a także nazwa hosta. Dla tej opcji wymagane jest istnienie konta tech-support (domyślnie)

  • Obraz z bieżącą konfiguracją - hasło do konta root/administrator oraz nazwa hosta pozostaną takie same, zmieni się tylko adres IP.

Subregion:

  • Auto - Automatyczny wybór subregionu

  • PL-001 / PL-002 / PL-003 / PL-004 / PL-005 - Możliwość ręcznego wybrania jednego z dostępnych subregionów

Po wykonaniu wymaganych czynności kliknij Akceptuj. Gotowe! Po chwili bliźniacza instancja będzie widoczna w menu instancji.

API

Poniżej przykład wykorzystania API w celu sklonowania instancji:

curl -X POST --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: Bearer '$TOKEN'' -d '{
"CloneName": "string",
"CloneType": 0, #869 - Obraz z nową konfiguracją, 870 - Obraz z bieżącą konfiguracją
"SubregionId": 0, #1-PL01, 4-PL02, 5-PL03, 6-PL04, 7-PL05
}' 'https://api.oktawave.com/beta/instances/OCI_ID/clone_ticket'