Tryb rescue (konsola web)

czyli jak zbootować system operacyjny w razie problemów

Czasami może dojść do awarii systemu operacyjnego w ramach instancji w tym np. systemu plików, bądź nierozpoznawanego dysku systemowego. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku jest wykorzystanie bootloadera iPXE i narzędzi w nim zawartych (np. SystemRescueCD, Conezilli, mfsBSD bądź instalatora kilku popularnych dystrybucji systemu Linux).

Konsola webowa jest najlepszym sposobem dostępu w sytuacji, kiedy do maszyny nie można się dostać za pomocą SSH/RDP. Nie obsługuje wklejania tekstu. Jest tworzona na losowym wysokim porcie i w pewnych okolicznościach może nie być osiągalna: na przykład, gdy na naszą sieć nałożone zostały jakieś szczególne ograniczenia (wysokie porty są wyblokowane), lub gdy korzystamy z publicznego Hot-Spot'a.

Tworzenie Konsoli Webowej

  • klikając prawym przyciskiem myszy na liście instancji, wybieramy "Konsola":

  • po kliknięciu na listę OCI w Panelu, z bocznego paska "Konsola":

Aby zbootować system przez sieć, należy wymusić taki rodzaj startu instancji za pomocą konsoli zdalnej. Wykonuje się to podczas wstępnej fazy bootowania, poprzez naciśnięcie przycisku F12 lub ESC. Trzeba pamiętać, by zrobić to szybko (i najlepiej wielokrotnie), ponieważ start instancji odbywa się bezzwłocznie (aby jak najszybciej powrócić do poprawnego funkcjonowania po restarcie).

Na poniższym zrzucie widoczny jest moment, w którym należy nacisnąć F12.

okno konsoli chwilę po uruchomieniu systemu

Po poprawnym wykonaniu opisanej wyżej czynności system zaczyna się bootować z wykorzystaniem PXE:

Następnie widoczna jest lista dostępnych narzędzi oraz obrazów systemów gotowych do instalacji. Masz również możliwość uruchomienia systemu z dysku lokalnego, co nastąpi po 10 sekundach automatycznie, o ile nie podejmiesz żadnej aktywności.

menu IPXE Oktawave

po czym, celem dokonania naprawy systemu możemy wybrać RescueCD.

wartości w nawiasach oznaczają minimalne parametry maszyny, przy których będzie możliwe uruchomienie danej dystrybucji. Jeśli nasza OCI posiada niższe, na czas prac sugerujemy podnieść jej klasę.

Alternatywnie, w bezpośrednio po starcie systemu możemy posłużyć się klawiszem ESC, wtedy pojawi się takie menu:

IPXE wywołane za pomocą klawisza ESC

Wybieramy wówczas opcję bootowania po sieci, po czym powinien ukazać się analogiczny ekran:

menu IPXE Oktawave

W przypadku dystrybucji innej niż Windows, możemy zresetować system za pomocą "Ctrl+Alt+Del" wywołanego z poziomu karty konsoli. Możemy również przeprowadzić tę operację klikając prawym przyciskiem myszy na listę instancji >> wybierając "resetuj" - alternatywnie za pomocą przycisku z wysuwanej karty bocznej "Informacje" po wybraniu konkretnej maszyny z listy w Panelu.