Logi zdarzeń

W LOGACH ZDARZEŃ możesz sprawdzić zmiany w Panelu Administracyjnym które zostały wykonane na poziomie platformy (np. operacji włączenia/wyłaczenia, skasowania czy utworzenia wirtualnej maszyny). Dostępne logi zawierają informacje o operacjach wykonywanych w ramach platformy i nie będą zawierały zdarzeń wykonanych w ramach systemu operacyjnego wirtualnej maszyny OCI. Aby je podejrzeć, w menu OCI kliknij w zakładkę LOGI ZDARZEŃ.

Informacje o zdarzeniach z ostatnich 30 dni są widoczne dla wszystkich instancji. Logi ze zmian wprowadzonych wcześniej dostępne są tylko przez API Oktawave. Każda z operacji zawiera informacje odnośnie czasu, statusu zlecenia oraz użytkownika, który ją zlecał.

W celu odnalezienia konkretnych zdarzeń możesz skorzystać z opcji filtrowania (np. po użytkowniku).

Możesz też dostosować wygląd tabeli poprzez dodawanie/usuwanie poszczególnych kolumn.