Scheduler

Scheduler jest formą zadania pozwalającego na zaplanowanie wykonania żądanej operacji z wyprzedzeniem bądź też wykonywanie powtarzalnych sekwencjach o określonym czasie.

Z pomocą schedulera można zautomatyzować takie zadania jak włączanie, wyłączanie instancji, zmianę klasy, wykonanie backupu oraz wiele innych.

Tworzenie harmonogramu zadań

Aby zdefiniować nowe zadanie należy przejść do zakładki OCI i znaleźć poddział Schedulery

Schedulery (harmonogramy zadań) tworzone są z poziomu instancji. Aby zdefiniować nowe zadanie zaloguj się do Panelu Administracyjnego i w menu OCI przejdź do zakładki Instancje. Następnie kliknij na instancję dla której chcesz utworzyć Scheduler. W rozwijanym menu szczegółowym intancji kliknij Utwórz Scheduler.

Pojawi się menu, w którym należy wpisać nazwę danego zlecenia, to czy ma być on jednorazowy czy tez powtarzalny, w przypadku powtarzalnych ustaw z jaką częstotliwością ma być on wykonywany (minimalna długość cyklu to 1 dzień), termin uruchomienia (datę, godzinę), ewentualną strefę czasową w której snapshot ma działać oraz operację do wykonania.

Gotowe! Scheduler został utworzony i od teraz jest widoczny na liście.

W przypadku zlecenia kopii bezpieczeństwa do OCS’a można ograniczyć ilość kopii korzystając z przycisku „Ustaw limit dzienny” i wprowadzając żądaną wartość. W ten sposób można przechowywać tylko np. 7 ostatnich kopii a wszystkie starsze będą automatycznie usuwane aby nie generowały dodatkowych kosztów.