Obrazy instancji i szablony

Podczas uruchamiania instancji w Oktawave, użytkownik może wybrać system operacyjny lub oprogramowanie, który ma być zainstalowany na nowo tworzonej maszynie. Wszystkie dostępne obrazy instancji widoczne są w panelu podczas tworzenia instancji.

Własne szablony

W tej kategorii znajdują się szablony, utworzone przez użytkownika, które można wykorzystać jako bazę do wielu nowych instancji. Aby utworzyć szablon należy zalogować się do Panelu administratora Oktawave, a następnie w menu OCI przejść do zakładki Szablony i kliknąć Utwórz Szablon.

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie szablonu według własnych preferencji. Kliknij Akceptuj.

Po utworzeniu szablonu widoczny jest on na liście szablonów a także podczas tworzenia OCI możesz skorzystać z utworzonego szablonu w zakładce Własne Szablony.

Widok zarządzania szablonami posiada dodatkową kolumnę o nazwie ID. Zawiera ona identyfikator szablonu (TemplateID), który można wykorzystać w przypadku integracji z Oktawave za pomocą API lub jeśli użytkownik korzysta z Oktawave CLI.

Utworzony szablon jest prywatny, oznacza to, że może służyć wyłącznie na własne potrzeby. To oznacza, że jeśli użytkownik utworzy szablon tego rodzaju, wówczas tylko on sam (oraz użytkownicy jego konta) będą mieli możliwość uruchamiania nowych OCI na bazie tego szablonu.

Opłaty za przechowywanie szablonu prywatnego są naliczane zgodnie z cennikiem dysków OVS kasy Tier-1.

Szablony dopuszczają specyficzny sposób tworzenia nowych OCI z parametrem Bez inicjalizacji. Oznacza to, że OCI uruchamiane z takiego szablonu nie będą podlegały procesom zmiany haseł administracyjnych, zmiany nazw domenowych i innych działań konfiguracyjnych (np. instalacji kluczy ssh) – otrzymają wyłącznie nowe IP. W efekcie nie ma potrzeby zachowania kompatybilności z procesem inicjalizującym, a tym samym szablon prywatny może stanowić bardzo unikatową konfigurację specyficzną tylko dla użytkownika, który ją przygotował. Dodatkowo, ze względu na brak procesu inicjalizującego nową konfigurację, znacząco skraca się czas tworzenia nowego OCI z takiego szablonu. Szablony nie podlegają weryfikacji przez Oktawave.