OPN

Oktawave Private Network (OPN) - jest to logiczna jednostka ethernetowej sieci prywatnej działająca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave. OPN jest odpowiednikiem sieci VLAN.

Dla każdego konta użytkownika Oktawave jedna sieć jest dostarczana bezpłatnie.

Jak tworzyć sieci prywatne?

W celu utworzenia sieci prywatnej należy zalogować się do panelu administratora Oktawave i w menu OCI wybrać zakładkę Sieci prywatne a następnie kliknąć Utwórz sieć prywatną.

Na stronie tworzenia nowej sieci prywatnej nadaj wybraną nazwę. Możesz także od razu wybrać instancje, które maja wejść w skład sieci prywatnej.

Jak dodać instancję do sieci prywatnej?

Możesz dodać instancję do sieci prywatnej na dwa sposoby: z poziomu opcji instancji i z poziomu opcji stworzonej sieci prywatnej.

W przypadku dodawania kilku instancji do OPN zdecydowanie szybszym sposobem jest dodawanie ich z poziomu opcji sieci prywatnej.

1. Dodawanie instancji do OPN z poziomu opcji instancji

W menu OCI wybierz zakładkę Instancje, następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na instancję którą chcesz dodać do OPN. W opcjach instancji przejdź do zakładki sieci prywatne, następnie dodaj interfejs i wybierz wybraną sieć prywatną i akceptuj.

Gotowe! Instancja znajduje się w sieci prywatnej.

2. Dodawanie instancji do OPN z poziomu opcji sieci prywatnej

W menu OCI wybierz zakładkę sieci prywatne, następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na sieć prywatną do której chcesz dodać instancje. W opcjach sieci prywatnej przejdź do podłączone instancje i wybierz dodaj instancję do sieci prywatnej. Kolejnym krokiem jest wybór instancji z listy które chcesz dodać do OPN i Akceptuj.

Gotowe! Instancja lub instancje znajdują się w sieci prywatnej.

Jak dodać nową sieć OPN w systemie operacyjnym?

Linux

Jeśli dodana została jedna sieć, będzie ona widoczna po wpisaniu komendy ifconfig jako eth1 (jak na zamieszczonym niżej obrazku).

Teraz wystarczy ustawić prywatny adres IP na tym interfejsie. Jeśli będzie to adres 192.168.10.10, należy wpisać polecenie:

ifconfig eth1 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0 up

Windows

Po zalogowaniu do OCI z Windows'em wejdź w menu Start | Control Panel | Network and Internet | Network and Shaing Center. Nowa karta sieciowa widoczna jest jako Unidentified network.

W celu skonfigurowania nowego połączenia należy kliknąć Local Area Connection | Internet protocol Version 4 [TCP/IPv4]. Teraz ustaw parametry połączenia, przykład znajduje się na zamieszczonym obrazku.

W przypadku braku komunikacji między maszynami sprawdź ustawienia zabezpieczeń iptables (w przypadku Linuksa) lub zapory sieciowej dla Windows.

Jak usunąć instancję z sieci prywatnej?

Usunięcie instancji z OPN można wykonać zarówno z poziomu opcji instancji jak i poziomu opcji sieci prywatnej klikając na ikonkę kosza.

Menu opcji instancji
Menu opcji sieci prywatnej

Możliwe jest także usunięcie wszystkich instancji w obrębie konkretnej sieci prywatnej. Aby to zrobić należy przejść do zakładki sieci prywatne w menu OCI, następnie użyć prawego przycisku myszy na sieci prywatnej, wybrać opcje odłącz podłączone instancje z menu i kliknąć akceptuj.

Jak usunąć sieć prywatną?

Aby usunąć sieć prywatną należy wybrać menu OCI, następnie kliknąć na zakładkę sieci prywatne, zaznaczyć OPN, którą chcesz usunąć, rozwinąć menu opcji i kliknąć usuń, lub użyć prawego przycisku myszy na OPN i kliknąć opcję usuń.