Dysk OVS

Oktawave Volume Storage

Oktawave Volume Storage (OVS) to podstawowy system dyskowy, który dołączasz do instancji, tworząc w ten sposób kompletną maszynę. OVS jest logicznym odpowiednikiem dysku twardego. Możesz na nim zainstalować system operacyjny, bazę danych lub aplikację. Jeśli w ramach architektury zależy Ci na wydajności, storage blokowy OVS jest dla Ciebie. Udostępniamy aż pięć typów Tierów dyskowych OVS, które sprostają najbardziej wymagającym procesom.

Tier określa klasę wydajności dysku, którą możesz modyfikować bez potrzeby restartu instancji.

IOPS (Input/output operations per second), czyli operacje wejścia/wyjścia na sekundę. Wartość ta określa wydajność dysków blokowych podłączanych do serwera wirtualnego. Operacje wejścia/wyjścia to nic innego jak próby zapisu lub odczytu danych z dysku. Im większa jest ta liczba, tym częściej i szybciej dysk może dostarczać dane do procesora, co jest kluczowe dla budowania wysoko wydajnego środowiska.

Wydajność IOPS poszczególnych Tierów

OVS to systemem blokowego udostępniania zasobów dyskowych. W testach laboratoryjnych Tier 5 osiągnął wydajność 1 mln IOPS. Szybkość jego działania porównywalna jest z macierzą wyposażoną w kilka tysięcy klasycznych (magnetycznych) dysków SAS. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego storage, możesz całkowicie wyeliminować tzw. I/O wait, a więc sytuację, w której procesor czeka na storage, który nie jest w stanie dostarczyć mu wystarczająco szybko danych do przeprowadzenia obliczeń. OVS dostępny jest w pięciu wersjach:

Pojemność

Pojemność wszystkich dysków OVS na koncie wynosi maksymalnie 1TB. Aby umożliwić dodanie większej ilości przestrzeni dyskowej, należy skontaktować się z Supportem Oktawave (support@oktawave.com).

OVS możesz poszerzać i dodawać nowe. Maksymalna liczba OVS podpiętych do pojedynczej OCI to 60 (4 szyny po 15 dysków każda). Maksymalna wielkość pojedyńczego dysku to 300 GB. Oczywiście dyski mogą być łączone w jedną partycję po stronie systemu operacyjnego.

Po podpięciu powyżej 15 dysków (uruchomienie 2 szyny) należy w biosie oznaczyć dysk do boot-owania.

Zarządzanie dyskami

Tworzenie nowego dysku i podpinanie istniejących do instancji

Sposób 1. Aby utworzyć dysk lub podłączyć już istniejący należy zalogować się do Panelu Administracyjnego Oktawave, następnie w menu OCI wybierz zakładkę Dyski.

Jeżeli chcesz utworzyć nowy dysk kliknij na Dodaj dysk. Następnie należy nadać nazwę, wybrać pojemność, Tier, subregion, wybór instancji do której dysk ma zostać podłączony zaraz po utworzeniu, dostępna jest także opcja współdzielenia dysku. Po nadaniu odpowiednich parametrów kliknij Akceptuj.

Pamiętaj, że jeśli chcesz utworzyć dysk współdzielony, musisz zadbać o odpowiedni klastrowany system plików, np. MSCS lub OCFS. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz swoje dane. Współdzielone dyski możesz wykorzystać do budowy np. klastrów bazodanowych.

Jeśli chcesz podłączyć już istniejący dysk do instancji, kliknij na wybrany dysk, następnie edytuj listę połączonych instancji, wybierz instancję i Akceptuj.

Sposób 2. Zaloguj się do Panelu Administracyjnego Oktawave, następnie w menu OCI przejdź do zakładki Instancje. Wybierz instancję, do której chcesz podpiąć nowy lub istniejący dysk. Następnie przejdź do zakładki Dyski w menu instancji.

Do wyboru są dwie opcje, podłączenie istniejącego dysku, lub utworzenie i podłączenie nowego dysku.

Jeśli chcesz podłączyć istniejący dysk, kliknij na pierwsza opcję, wybierz dysk, który chcesz podłączyć i kliknij Akceptuj.

W przypadku gdy chcesz utworzyć i podpiąć nowy dysk, kliknij na drugą opcję, następnie wybierz nazwę, pojemność, Tier dla nowego OVS i kliknij Akceptuj.

Migracja pomiędzy Tierami i zwiększanie pojemności dysków

OVS umożliwia Ci płynną i bezprzerwową migrację zasobów dyskowych, udostępnionych instancji, pomiędzy wszystkimi pięcioma dostępnymi Tierami. Dopasowuje przy tym wydajność do bieżącego obciążenia.

Zmiany można dokonać na dwa dwa sposoby:

1. Zmiana z poziomu menu opcji instancji. Przejdź do zakładki instancje w menu OCI, następnie kliknij na instancję, w której chcesz edytować OVS. W zakładce Dyski widoczne są wszystkie dyski podłączone do instancji, możliwa jest ich edycja, a także podłączenie istniejącego dysku, utworzenie i podłączenie nowego dysku i usunięcie dysku.

Aby zmienić Tier lub zwiększyć pojemność należy przejść do edycji dysku, w tym celu kliknij na ikonkę koła zębatego. Następnie możesz zmienić nazwę, zwiększyć pojemność i Tier. Po dokonaniu stosownych zmian kliknij akceptuj.

2. Zmiana z poziomu menu opcji OVS. Poprzez menu OCI przejdź do zakładki dyski następnie kliknij na OVS, który chcesz edytować. Zarówno przy informacji o pojemności jak i przy informacji o IOPS/TIER widnieją koła zębate, w celu edycji tych parametrów należy na nie kliknąć, wprowadzić stosowne zmiany i zaakceptować.

Jak zmniejszyć rozmiar OVS

Nie ma możliwości zmniejszenia rozmiaru dysków OVS. Operacje zmiany rozmiaru mogą być realizowane jedynie w górę. Podyktowane to jest ryzykiem utraty danych podczas operacji pomniejszania dysków.

Problem można obejść tworząc nowy dysk o mniejszym rozmiarze i migrując na niego dane, a następnie usuwając stary dysk.

W przypadku dysku systemowego również jest to możliwe, należy jednak pamiętać w tym przypadku o dodatkowej konfiguracji, m.in. takich komponentów jak grub oraz bootloader.

Maszynę można również wyeksportować, dokonać zmian na środowisku lokalnym, zaimportować i przepiąć adres IP.

Kontroler SCSI

Typ kontrolera SCSI można zmienić z poziomu widoku instancji w Panelu Administratora Oktawave z domyślnego LSI SAS na LSI Parallel lub PVSCSI (Paravirtual SCSI). Instancja, podczas zmiany typu kontrolera, powinna być wyłączona. W przypadku próby zmiany tej opcji dla włączonej instancji, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie konieczności jej zrestartowania.

Dostępne wybory:

  • LSI Logic SAS - jest domyślnym wyborem, zyskał popularność kiedy Microsoft zaczął wymagać tego typu do używania MCSC w Windows 2008 i nowszych.

  • High Performance PVSCSI - obsługuje wirtualizację, zaprojektowany został w celu obsługi bardzo wysokiej przepustowości przy minimalnych kosztach przetwarzania.

  • LSI Logic Parallel - poprzednik LSI Logic SAS

Jakie są różnice między interfejsami?

Kontrolery PVSCSI i LSI Logic Parallel/SAS w większości zastosowań nie różnią się między sobą znacząco pod względem wydajności. PVSCSI, jednakże potrzebuje mniejszej mocy obliczeniowej, która jest wymagana do obsłużenia takiej samej ilości operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS). Oznacza to, że w przypadku środowisk cechujących się dużą ilością operacji dyskowych (od 80 tyś IOPS wzwyż), wybór kontrolera PVSCSI pozwoli zazwyczaj osiągnąć lepsze parametry pracy i może także pozwolić osiągnąć większe maksymalne wartości IOPS dla dysków na poziomach Tier-3, Tier-4 i Tier-5 - zgodnie z ich nominalną specyfikacją.

Przeniesienie dysku między subregionami

Możesz uruchamiać dyski OVS w różnych subregionach, dołączać do znajdujących się tam maszyn. Masz również możliwość przenoszenia dysków pomiędzy subregionami.