Powiększanie [Windows]

Instrukcja powiększania dysku po stronie Panelu Admina oraz poszerzenia partycji w systemie Windows.

Powiększenie dysku po stronie Panelu Admina

Pierwszym krokiem jest powiększenie dysku z Panelu Admina. Po zalogowaniu się do Panelu Admina w menu OCI kliknij na Instancje, wybierz maszynę, której dysk chcesz powiększyć, zjedź do sekcji Dyski i kliknij na ikonę koła zębatego. Rozwinie się ekran edycji dysków, gdzie w polu Pojemność wpisz docelową pożądaną wielkość dysku i kliknij Akceptuj.

Powiększanie dysku w systemie za pomocą przystawki Zarządzania Dyskami

Przed przystąpieniem do prac po stronie systemu operacyjnego wysoce zalecane jest wykonanie snapshota. Pozwoli to na szybki powrót do stanu ustawień instancji sprzed wprowadzenia modyfikacji.

W rzeczywistości opcja powiększania partycji w narzędziu Zarządzania Dyskami jest dostępna tylko wtedy, gdy za partycją, którą chcesz rozszerzyć znajduje się nieprzydzielone (wolne) miejsce. Proces opisany jest w dalszej części poradnika.

W przypadku gdy między rozszerzaną partycją, a wolnym miejscem znajduje się inne partycja można skorzystać darmowego lub płatnego oprogramowania, np. EaseUs Partition Manager

Po zalogowaniu się do maszyny uruchom narzędzie Zarządzanie Komputerem.

Następnie przejdź do Zarządzania Dyskami. Jeśli dodana przestrzeń dyskowa nie jest widoczna, kliknij przycisk Odśwież.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na partycję i wybierz z listy Rozszerz Wolumin.

Powita Cię okno kreatora. Kliknij przycisk Następny. W oknie wyboru dysku wybierz o jaką przestrzeń chcesz powiększyć partycję. Po ustaleniu przestrzeni kliknij przycisk Następny. Wyświetlone zostanie okno z krótkim podsumowaniem, kliknij przycisk Zakończ.

Gotowe! Wybrana partycja została poszerzona o wskazaną wartość.