Punkt przywracania

również Snapshot - do czego służy i jak go użyć?

Snapshot w chmurze Oktawave działa na zasadzie copy-on-write. Funkcjonalność ta rejestruje zmiany dokonane w pamięci masowej wszystkich dysków twardych podpiętych do Instancji OCI, na której tworzony jest snapshot. Oznacza to, że każde działanie na instancji po utworzeniu snapshota jest równolegle w niej zapisywane.

Umożliwia to na m.in. szybkie odzyskanie danych w przypadku błędu zapisu na dysku, uszkodzenia pliku lub awarii programu.

Należy pamięć że ten rodzaj snapshota powoduje nieustanne zwiększanie pliku danych zawierających informacje o zmianach na dysku. Dlatego też ten rodzaj snapshota powinien być wykonywany na krótkie okresy czasu, tak aby uniknąć spowolnienia pracy instancji oraz zwiększenia kosztów jej działania (w zakresie zajętego miejsca).

Jak utworzyć Snapshot

Punkt przywracania można utworzyć na dwa sposoby.

Sposób pierwszy: Po zalogowaniu do panelu administracyjnego Oktawave przejdź do zakładki Instancje. Następnie użyj prawego przycisku myszy na instancję, której chcesz utworzyć snapshota. W wywołanym menu opcji wybierz Utwórz punkt przywracania.

W nowym okienku wpisz wybraną nazwę, opcjonalny opis snapshota i kliknij Akceptuj.

Gotowe! Snapshot jest w trakcie tworzenia i wkrótce będzie gotowy do użycia.

Sposób drugi: Po zalogowaniu do panelu administracyjnego Oktawave przejdź do zakładki Punkty przywracania. Następnie kliknij na Utwórz punkt przywracania.

Następnie w rozwijanym menu wybierz instancje dla której chcesz utworzyć punkt przywracania, nadaj wybraną nazwę i opcjonalny opis. Po wykonaniu tych czynności Akceptuj.

Po krótkiej chwili snapshot będzie gotowy!

Jak przywrócić Snapshot

Aby powrócić do poprzedniego stanu maszyny, wystarczy po zaznaczeniu odpowiedniego snapshota w zakładce Punkty przywracania użyć opcji Przywróć w menu opcji, lub użyć prawego przycisku myszy na wybranym punkcie przywracania do wywołania menu opcji i skorzystać z funkcji Przywróć, co spowoduje przywrócenie stanu instancji sprzed utworzenia snapshota.