Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przetwarzanych w OCK danych jest zapewnione przez użycie technologii Intel® Software Guard Extensions (SGX). Klucze oraz dane są przechowywane w szyfrowanych i odseparowanych rejonach pamięci.

Klucze kryptograficzne jak i przetwarzane dane nigdy nie opuszczają enklaw SGX. Dostęp do nich może być precyzyjnie skonfigurowany i nikt inny (nawet pracownicy Oktawave) nie będzie miał do nich dostępu.

Analiza dostępu do kluczy

Analizując logi wywołań API OCK możesz kontrolować dostęp do poszczególnych kluczy. Na tej podstawie możesz budować/modyfikować polityki bezpieczeństwa.

Aby uzyskać dostęp do REST API skontaktuj się z nami