Co to jest Oktawave Cloud Storage

Oktawave Cloud Storage (OCS) to niezawodny i bezpieczny storage obiektowy w chmurze.

Storage obiektowy to usługa zarządzająca danymi reprezentowanymi przez obiekty. Każdy obiekt składa się z 3 elementów:

 • zawiera dane, które przechowuje,

 • metadane, które zawierają dodatkowe informacje,

 • oraz unikalny identyfikator pozwalający na wykonywanie operacji API.

Zwróć uwagę w czym funkcjonalności i możliwościach usługi OCS różnią się w porównaniu do usługi przechowywania danych blokowych - Oktawave Volume Storage.

 • OVS to usługa udostępniająca storage blokowy, który można podłączyć do OCI i używać za pomocą wybranego systemu plików.

 • Aby używać OVS musisz uruchomić OCI, nie możesz użyć OVS bez montowania urządzenia w systemie operacyjnym uruchomionym w ramach OCI.

 • Aby zwiększyć rozmiar dostępnej przestrzeni OVS możesz użyć API i zrobić to automatycznie ale system operacyjny musi obsługiwać takie dynamiczne zmiany; w niektórych wypadkach wymagana jest zmiana konfiguracji oraz restart aby zmiany wielkości dysku były dostępne.

Tymczasem obiektowy system przechowywania danych wyróżnia się następującymi cechami:

 • świetnie nadaje się na przechowywanie i zarządzanie danymi bez struktury (ang. unstructured data). Są tylko dane i metadane, nie ma pośrednika w postaci file systemu.

 • posiada programowalny interfejs pozwalający integrować aplikację bezpośrednio z usługą przechowywania danych. Nie potrzebujesz OCI do korzystania z OCS. Możesz używać OCS uruchamiając aplikację gdziekolwiek chcesz (nawet poza Oktawave).

 • nie ma ograniczeń pojemności przechowywania danych - skaluje się sprzętowo w niewidoczny dla użytkownika/aplikacji sposób. Jeśli chcesz przechowywać więcej danych po prostu zapisujesz więcej danych.

 • zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania danych za pomocą wbudowanych mechanizmów replikacji i dystrybucji danych.

 • Jest zoptymalizowany pod kątem odczytów danych.

Kluczowe zastosowania

 • Pliki statyczne (grafika, wideo, muzyka) serwisów internetowych,

 • dokumenty współdzielone, w tym ochrona dostępu,

 • archiwizacja danych,

 • backup.

Więcej o zastosowaniach OCS możesz przeczytać tutaj.

Oktawave Object Storage zbudowany jest na bazie usługi Openstack Swift.

Jak zacząć

Aby uruchomić usługę OCS wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do panelu administratora i otwórz ekran tworzenia nowego kontenera.

 2. Podaj nazwę i zaznacz, że Twój kontener będzie miał dostęp publiczny. O uprawnieniach do kontenerów przeczytasz więcej w tym miejscu.

 3. Zaznacz listowanie obiektów oraz listowanie obiektów kontenera w przeglądarce.

 4. Naciśnij akceptuj i poczekaj na utworzenie pierwszego kontenera.

Przejdź tutaj aby przeczytać więcej o tym jak utworzyć i zarządzać kontenerami OCS.

Główne pojęcia

 • Kontenery - to abstrakcja pozwalająca grupować obiekty oraz kontrolować sposób udostępniania ich za pomocą API. W najprostszym modelu dane mogą być dostępne publicznie bez jakiejkolwiek autoryzacji. Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do kontenera dla konkretnych użytkowników i operacji.

 • Obiekt - to podstawowa jednostka opisująca przechowywane dane. Obiekt może należeć do jednego kontenera. Obiekt posiada dane, metadane i unikalny identyfikator. Raz zapisany obiekt nie może zostać zmieniony.

 • ACL - Do swojej dyspozycji otrzymujesz kilka mechanizmów, które pozwalają ściśle kontrolować, kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych przechowywanych w chmurze np. listy ACL (Acces Control List), profile uprawnień dla wielu użytkowników w ramach jednego konta Oktawave, tymczasowe adresy URL czy polityki określające uprawnienia do wybranych obiektów w ramach danego kontenera.

 • API - OCS pozwala na integrację aplikacji za pomocą wygodnego API. Więcej tutaj.

 • Autoryzacja - architektura autoryzacji gwarantuje, że dostęp do danych posiada wyłącznie użytkownik do tego uprawniony.

Na rynku dostępnych jest szereg aplikacji ułatwiających korzystanie z usługi OCS. Aby z nich skorzystać zapoznaj się z artykułem opisującym mechanizmy autoryzacji.

Podstawową konfigurację usługi wykonasz w panelu administratora chmury Oktawave klikając w ten link.