Co to jest OCS?

Niezawodny i bezpieczny storage obiektowy w chmurze. Tania alternatywa przechowywania danych.

Oktawave Cloud Storage (OCS) to storage obiektowy, czyli usługa zarządzająca danymi reprezentowanymi przez obiekty, a nie tak jak w tradycyjnych dyskach przez bloki. Każdy obiekt składa się z 3 elementów:

  • danych, które przechowuje

  • metadanych, które zawierają dodatkowe informacje o obiekcie

  • unikalnego identyfikatora pozwalającego na wykonywanie operacji poprzez API

Oktawave Cloud Storage oparty jest na narzędziu OpenStack Swift Object Storage.

Czym różnią się OVS i OCS?

Pomimo tego, że obie usługi to dyski, które służą do przechowywania danych, są z założenia zupełnie od siebie różne - mają odmienne funkcjonalności, możliwości i zastosowania.

Oktawave Volume Storage

OVS to usługa udostępniająca storage blokowy podobny do tradycyjnych dysków w serwerach czy PC-tach. Domyślny dysk OVS, który tworzony jest wraz z instancją zawiera system operacyjny. Możesz też podłączyć dodatkowe dyski OVS do maszyny i sformatować je w dowolnym systemie plików.

OVS może zostać użyty tylko po podłączeniu do OCI oraz zamontowania urządzenia w systemie operacyjnym. Bez tego dysk jest widoczny w Panelu i przechowuje dane, ale nie ma do nich dostępu.

W przypadku OVS rezerwujemy określoną ilość przestrzeni, która później musi jeszcze zostać zaalokowana w systemie. Dysk można później powiększyć w Panelu lub poprzez API i skrypt, który zrobi to automatycznie w określonych warunkach. Niestety nie każdy system operacyjny obsługuje takie dynamiczne zmiany. Niektóre wypadki wymagają rekonfiguracji albo restartu OCI, aby zmiany pojemności stały się widoczne.

Dla bezpieczeństwa dane przechowywane w OVS wymagają ich dodatkowego backup-owania. Oktawave nie wykonuje kopii zapasowych danych zgromadzonych na dyskach OVS innych niż zlecone przez Klienta.

Oktawave Cloud Storage

OCS nie może być użyty do instalacji systemu operacyjnego. W standardowy sposób nie podłączymy go też jak dysk do maszyny. Świetnie nadaje się natomiast do przechowywania i zarządzania danymi bez struktury. Są to tylko dane i metadane, które nie posiadają żadnej hierarchii, ani systemu plików.

OCS posiada własne REST API (oddzielne od API Oktawave) pozwalające integrować aplikację bezpośrednio z usługą przechowywania danych. Do korzystania z OCS nie potrzebujesz uruchamiać żadnych instancji. Połączenie do plików, może być wykonywane z dowolnego miejsca, czyli możesz uruchomić swoją aplikację gdzie chcesz - nawet poza Oktawave, u innego dostawcy lub w środowisku lokalnym z dostępem do sieci.

W OCS nie rezerwujesz przestrzeni na dane tak jak w przypadku klasycznego storage, nie ma potrzeby tworzenia go w konkretnym rozmiarze. Nie ma też ograniczeń pojemności ich przechowywania. Usługa skaluje się sprzętowo w zupełnie niewidoczny dla użytkownika oraz aplikacji sposób. Jeśli zechcesz przechowywać więcej danych po prostu zapisujesz więcej danych, a płacisz tylko za tyle ile przechowujesz.

OCS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania danych za pomocą wbudowanych mechanizmów replikacji i dystrybucji danych. Jest też zoptymalizowany pod kątem szybkiego odczytu.