Dostęp do OCS

Domyślnie każde konto utworzone w 2019r. używa nowego systemu uwierzytelniania (Keystone). Konta utworzone wcześniej mają konfigurację uwierzytelnienia opartą o swauth. Więcej o swuath w OCS znajdziesz tutaj.

Dostęp do OCS

Aby skonfigurować dostęp do usługi OCS upewnij się, że użytkownik ma określoną rolę.

Na liście uprawnień mamy dwie pozycje: Użytkownik OCS oraz Administrator OCS.

W przypadku nadania dostępu nowej osobie należy stworzyć takiemu użytkownikowi nowe konto do panelu administracyjnego i nadać mu określone uprawnienia.

Nadawanie praw dostępowych do kontenerów/zasobów

W obu przypadkach odbywa się to z poziomu zarządzania danym kontenerem z konta posiadającego prawa administracyjne OCS. W tym celu po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego, w menu OCS przejdź do zakładki Kontenery. Następnie kliknij na wybrany kontener. W poddziale Dostęp do obiektów kontenera możesz edytować uprawnienia odczytu i zapisu użytkownikom posiadającym konta w NAP.

SWAUTH [deprecated]

*SWAUTH to przestrzeń która ma zastosowanie dla kont, które zostały założone przed 2019r.

Dla takich kont panel administratora udostępnia dedykowane funkcje dostępu do kontenerów. Z uwagi na inną architekturę uwierzytelniania użytkowników dostęp do kontenerów SWAUTH jest chroniony danymi konta OCS. Aby w mieć do tych kontenerów dostęp należy uwierzytelnić się ponownie na tej stronie.

Aby zarządzać dostępem do OCS korzystając z SWAUTH należy przejść do menu zarządzania kontem. W tym celu po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego kliknij na ikonkę "ludzika", a następnie wybierz Zarządzaj Kontem.

W menu po lewej stronie wybierz Użytkownicy SWAUTH.

Domyślnym i jednocześnie głównym użytkownikiem (administratorem) jest "login_użytkownika:admin". Istnieje możliwość stworzenia indywidualnych kont dla poszczególnych użytkowników.

Aby uzyskać login użytkownika należy przejść do menu zarządzania kontem, następnie w zakładce Użytkownik wybrać odpowiedni profil. Po kliknięciu na wybranego użytkownika otworzy się menu ze szczegółami.