Keystone v3

Zalecany sposób autoryzacji do usługi OCS. Dostępny na wszystkich zarejestrowanych kontach.

swiftclient

Żeby połączyć się do OCS poprzez swiftclient-a należy przygotować plik ocs_v3.sh z następującą treścią:

#niezmienne, obowiązkowe wartości
export OS_AUTH_URL=https://ocs-pl.oktawave.com/auth/v3
export OS_IDENTITY_VERSION=3
export OS_DOMAIN_NAME=OCS
export OS_USER_DOMAIN_NAME=OCS
#login i/lub adres e-mail użytkownika Panelu
export OS_USER_ID=
export OS_USERNAME=
#hasło użytkownika Panelu
export OS_PASSWORD=
#wartości do sprawdzenia w NAP > OCS > informacje dowolnego kontenera
export OS_PROJECT_ID=
export OS_PROJECT_NAME=

Przykład:

Curl

W celu autoryzacji za pomocą curl-a należy przygotować plik ocs_v3.json z następującą treścią:

{ "auth": {
"identity": {
"methods": [
"password"
],
"password": {
"user": {
"id": "OS_USER_ID",
"password": "OS_PASSWORD"
}
}
},
"scope": {
"project": {
"id": "OS_PROJECT_ID"
}
}
}
}

W miejsca OS_USER_ID, OS_PASSWORD i OS_PROJECT_ID należy podać odpowiednie wartości, takie same jak w przypadku swiftclient-a.

Przykład:

Cyberduck

Należy pobrać profil połączenia i uruchomić go w programie Cyberduck.

Profil do połączenia wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Protocol</key>
<string>swift</string>
<key>Vendor</key>
<string>keystone3</string>
<key>Description</key>
<string>OCS v3</string>
<key>Default Hostname</key>
<string>ocs-pl.oktawave.com</string>
<key>Default Port</key>
<string>443</string>
<key>Context</key>
<string>/auth/v3/auth/tokens</string>
<key>Username Placeholder</key>
<string>Nazwa-projektu:OCS:E@mail</string>
<key>Password Placeholder</key>
<string>Hasło-do-konta</string>
</dict>
</plist>

Po dodaniu profilu do programu do nawiązania połączenia podaj dwie wartości:

  • połączony ciąg OS_PROJECT_NAME:OCS:OS_USERNAME, czyli np. OCS-CTWm3l:OCS:jan.kowalski@oktawave.com;

  • OS_PASSWORD, czyli hasło do konta.