Swauth

Starszy sposób autoryzacji do OCS. Dostępny na kontach zarejestrowanych przed 2019 rokiem.

swiftclient

W celu nawiązania połączenia z wykorzystaniem swiftclient-a należy przygotować plik ocs_sw.sh z następującą treścią:

#niezmienna, obowiązkowa wartość
export ST_AUTH=https://ocs-pl.oktawave.com/auth/v1.0
# dane użytkownika do logowania Swauth
# do sprawdzenia w NAP > Swauth / OCS > informacje dowlonego kontenera
export ST_USER=
export ST_KEY=

Przykład:

Curl

Żeby poprawnie połączyć się z OCS za pomocą curla z konsoli wystarczy wydać następujące polecenie:

curl -i 'https://ocs-pl.oktawave.com/auth/v1.0' \
-H "X-Auth-User:NazwaUzytkownika1234:admin" \
-H "X-Auth-Key:Haslo123"

W miejsca NazwaUzytkownika1234:admin i Haslo123 należy podać odpowiednie wartości, tak samo jak w przypadku swiftclient-a. W odpowiedzi otrzymasz token, którego użyj do tworzenia kolejnych zapytań curl.

Przykład:

Cyberduck

Należy pobrać profil połączenia i uruchomić go w programie Cyberduck.

Profil do połączenia wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Protocol</key>
<string>swift</string>
<key>Vendor</key>
<string>Oktawave</string>
<key>Description</key>
<string>OCS Swauth</string>
<key>Default Hostname</key>
<string>ocs-pl.oktawave.com</string>
<key>Default Port</key>
<string>443</string>
<key>Context</key>
<string>/auth/v1.0/</string>
<key>Username Placeholder</key>
<string>Login</string>
<key>Password Placeholder</key>
<string>Password</string>
</dict>
</plist>

Po dodaniu profilu do programu do nawiązania połączenia podaj wartości:

  • nazwę użytkownika, czyli np. JanKowalski1234:admin lub Oktawave-1234:tomek

  • hasło do swojego konta.