Połączenie z usługą

Prezentujemy kilka narzędzi za pomocą, których można zarządzać danymi w OCS wraz z ich instalacją.

swiftclient

To podstawowy i polecany przez nas sposób autoryzacji do OCS. Jest konsolową aplikacją działającą w środowiskach Linux-owych oraz MacOS. Żeby wykorzystać to narzędzie do zarządzania swoimi danymi w OCS, należy go najpierw zainstalować. Instrukcja różni się w zależności od systemu operacyjnego:

Ubuntu/Debian

sudo apt-get install python-pip
sudo pip install python-swiftclient python-keystoneclient

RedHat/CentOS 7.x/Fedora

sudo yum install python-setuptools
sudo easy_install pip
sudo pip install --upgrade setuptools
sudo pip install python-swiftclient python-keystoneclient

RedHat/CentOS 6.x

sudo yum install python-setuptools
sudo easy_install pip
sudo pip install --upgrade setuptools
sudo pip install python-swiftclient==2.7.0 python-keystoneclient

MacOS

sudo easy_install pip
sudo pip install --upgrade setuptools
sudo pip install python-swiftclient python-keystoneclient

Połączenie

Po instalacji utwórz odpowiedni dla wybranego sposobu autoryzacji plik konfiguracyjny, a następnie w celu uproszenia poleceń konsoli wczytaj plik do powłoki bash-a i sprawdź działanie wydając polecenia:

source ocs_XXX.sh
swift list

Drugie polecenie powinno zwrócić listę kontenerów na koncie. Szczegółowy opis używania swiftclient-a znajduje się w jego oficjalnej dokumentacji. Podstawowe informacje zwróci też polecenie:

swift

curl

Alternatywnie do połączenia z usługą możesz wykorzystać aplikację/bibliotekę curl oraz REST API OCS-a. Zastosowane polecenia będą różnić się od siebie w zależności od wykorzystanego języka.

Przykładowo w celu autoryzacji połączenia z OCS za pomocą Keystone v3 z konsoli utwórz plik ocs_v3.jsonopisany szczegółowo w Mechanizmach autoryzacji i wydaj polecenie:

curl -i -XPOST https://ocs-pl.oktawave.com/auth/v3/auth/tokens \
-d @ocs_v3.json \
-H "Content-Type: application/json"

W odpowiedzi powinieneś otrzymać odpowiedź ze statusem HTTP/1.1 201 Created W nagłówku zawiera ona token, np.: X-Subject-Token: 4d3c4000b2gt405695a0222fc894e39e

Kolejne zapytania skonstruujesz z wykorzystaniem tokena. Pomocny powinien okazać się opis REST API.

Cyberduck

W systemie Windows i MacOS dostępna jest posiadająca interfejs graficzny aplikacja Cyberduck, która również może zostać wykorzystana do połączenia z OCS. Sama instalacja aplikacji nie powinna przysporzyć problemów, natomiast po jej zakończeniu konieczne jest jeszcze wczytanie profilu połączenia. Poniżej znajdują się odpowiednie pliki dla obu dostępnych sposobów autoryzacji - Keystone i Swauth:

Przykład użycia Cyberduck z dokładnym opisem znajduje się w instrukcji Jak przenieść instancję?

Aplikacja Cyberduck nie jest dostarczana przez Oktawave. W przeszłości zdarzało się, że niektóre jej wersje nie działały poprawnie z usługą OCS. Gdyby tak się wydarzyło prosimy o zgłoszenie występujących problemów bezpośrednio do twórców aplikacji i użycie innej wersji.

SDK

Programiści, w celu ułatwienia pracy z usługą Object Storage przygotowali gotowe biblioteki dla różnych języków programowania. Każdy może skorzystać z takich bibliotek przy pisaniu swojej aplikacji. Szczegółowe informacje oraz lista rozwiązań dostępna jest na podstronie Wiki OpenStack.

Poniżej znajduje się lista kilku bardziej popularnych bibliotek:

PHP

Javascript

Java