Zarządzanie użytkownikami

W zależności od tego czy używasz z Keystone czy Swauth, korzystasz z innych użytkowników i projektu.

Keystone v3

W przypadku autoryzacji za pomocą Keystone wykorzystywani są ci sami użytkownicy, jakich używasz przy logowaniu do Panelu Administracyjnego Oktawave. Zarządzanie nimi odbywa się po zalogowaniu do ID Serwera i przejściu kolejno Konto > Użytkownicy. Po kliknięciu LPM wyświetlą się szczegóły wybranego usera.

W celu edycji wskaż myszą użytkownika, na którym chcesz dokonać zmian, kliknij na nim PPM, a następnie wybierz Edycja. Zobaczysz ekran podobny do tego poniżej. Interesują cię opcje w sekcji Dostęp do OCS.

Swauth

Jeżeli do OCS autoryzujesz się za pomocą Swauth, użytkowników ustawiasz także w ID Serwerze, w sekcji Dostęp > Użytkownicy Swauth. Analogicznie do Keystone po kliknięciu LPM można zobaczyć jego podgląd:

W przypadku użytkowników, którzy nie są głównym adminem, w tym widoku możesz zmieniać uprawnienia. Jeżeli w widoku listy użytkowników Swauth klikniesz Dodaj konto, powinieneś zobaczyć poniższy formularz:

Po kliknięciu Akceptuj, użytkownik OCS jest dodany i możesz przyznać mu uprawnienia do wybranych kontenerów. Zmiany hasła dokonujesz wskazując usera na liście, klikając PPM i wybierając 'Zmień hasło'.