Zastosowanie i cechy

Do czego usługa przydaje się w praktyce? Gdzie i do jakich zastosowań można z niej skorzystać?

Podstawowe wykorzystanie

 • pliki statyczne (grafika, wideo, muzyka) do serwisów internetowych

 • dokumenty współdzielone, w tym ochrona dostępu

 • archiwizacja danych

 • import/eksport instancji

 • backup

Dzięki Oktawave Cloud Storage możesz przechowywać duże ilości statycznych danych oraz zapewnić bezpośredni do nich dostęp z sieci Internet. Przenosząc statyczną zawartość do OCS, masz pewność, że Twoi użytkownicy nie będę musieli w nieskończoność czekać na pobranie na przykład filmu, audiobooka czy aplikacji.

Pliki mogą być dostępne publicznie bądź też tylko dla wybranych, autoryzowanych użytkowników. Bezpieczny model nadawania uprawnień pojedynczo dla każdego kontenera pozwala na przechowywanie obok siebie na jednym koncie równoczesne plików publicznych jak i prywatnych.

Model rozliczeń OCS pozwala dostosowywać koszty do potrzeb Przykładowo: serwis VOD może skopiować do usługi OCS całe swoje repozytorium filmów, czyli płacić mniej niż za dane, które są przechowywane na dyskach OVS. Dzięki rozliczaniu w modelu pay-per-use, serwis będzie ponosić koszty transferu tylko za to, co zostało pobrane i obejrzane przez użytkowników, a nie za całą wielkość transferowanych plików oraz nieustannie uruchomioną instancję OCI serwującą dane.

Główne cechy OCS

 • OCS pozwala zapisywać pliki i obiekty o dowolnym rozmiarze (duże pliki, są dzielone na segmenty)

 • obiekty, które zapisane są w wybranej strefie dostępności nigdy nie są replikowane poza jej obszar

 • mechanizmy autoryzacji gwarantują bezpieczne przechowywanie i dostęp do obiektów. Sam decydujesz, czy kontenery będą pracować w trybie publicznym, czy prywatnym.

 • Transmisja obiektów zawsze realizowana jest za pomocą szyfrowanego połączenia.

 • Interfejs zarządzania OCS bazuje na REST API, które zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwą współpracę z różnorodnymi narzędziami internetowymi oraz aplikacjami.

 • Każdy obiekt przechowywany jest w nadrzędnym kontenerze. Nie istnieją klasyczne, znane wszystkim foldery - podobną funkcję pełnią pseudo-katalogi, ale grupowanie odbywa się na poziomie metadanych.

 • Dostęp do kontenerów prywatnych oraz plików w nich przechowywanych możliwy jest wyłącznie za pomocą indywidualnych danych dostępowych.