Wprowadzenie

Oktawave Data Flow to usługa strumieniowego przetwarzania danych udostępniana w modelu PaaS (Platform as a Service). Pozwala na:

  • wykorzystać API usługi do zbierania i przetwarzania danych w chmurze Oktawave,

  • uruchomić kontener (np. Docker) z aplikacją dostarczoną w postaci paczki lub kodu źródłowego,

  • przetwarzać dane zaszyfrowane w bezpiecznym procesie,

  • udostępniać dane z podręcznych zbiorów danych przechowujących wyniki obliczeń;