Przykładowe schematy wykorzystania usługi

Schematy funkcjonalne

TRYB AUTOMATYCZNY - single mode, bez load balancingu

TRYB AUTOMATYCZNY - z load balancingiem typu round-robin

TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY - single mode (bez load balancing), automatycznie zarządzanie serwerami w grupie Primary oraz manualne przełączanie pomiędzy grupami primary i backup, z load balancingiem typu Round-Robin

TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY - z load balancingiem, automatycznie zarządzanie serwerami w grupie Primary oraz manualne przełączanie pomiędzy grupami primary i backup, z load balancingiem typu Round-Robin

TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY - single mode (bez load balancingu) manualne przełącznie serwerów w ramach grupy PRIMARY, automatyczne przełączenie na grupę backup i z powrotem

TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY - z load balancingiem, manualne przełącznie serwerów w ramach grupy PRIMARY, automatyczne przełączenie na grupę backup i z powrotem

TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY - single mode (bez loadbalancingu), automatyczne dołączanie serwerów HotSpare w grupie PRIMARY ale manualne odłączanie, automatyczne przełączanie na na grupę BACKUP ale manualny powrót np. po weryfikacji usunięcia awarii w grupie PRIMARY

TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY - automatyczne dołączanie serwerów HotSpare w grupie PRIMARY ale manualne odłączanie, automatyczne przełączanie na na grupę BACKUP ale manualny powrót np. po weryfikacji usunięcia awarii w grupie PRIMARY