Billing

Za co płacisz w Oktawave Kubernetes Service?

W ramach architektury klastrów Kubernetes zintegrowane są następujące elementy infrastruktury Oktawave:

  • Oktawave Cloud Instance

  • Oktawave Private Network

  • Load Balancer

  • OCI Group

  • Oktawave Volume Storage

  • Publiczny adres IP

Za każdy z tych elementów uruchomiony w ramach klastra jest naliczana płatność zgodnie z cennikiem. Wyjątkiem są węzły master, które są integralną częścią usługi.