Roadmap

Zmiany wprowadzone od utworzenia tego dokumentu:

  • Dodano domyślną StorageClassę default, która korzysta z dysków Tier 1 i systemu plików ext4 (07.07.2020)

Zmiany czekające na wprowadzenie:

  • Obsługa wielu portów dla serwisów poprzez Load Balancer Oktawave

  • Cluster autoscaler

  • Repozytorium kontenerów Oktawave

  • Klastry Kubernetesa w wersjach 1.16 i 1.17

  • Persisten Volume resizing

  • Persistent Volume snapshot

  • Certyfikacja klastrów

  • Wsparcie dla workerów z systemem Windows