Roadmap

  • Obsługa wielu portów dla serwisów poprzez Load Balancer Oktawave

  • Cluster autoscaler

  • Repozytorium kontenerów Oktawave

  • Klastry Kubernetesa w wersjach 1.16 i 1.17

  • Persisten Volume resizing

  • Persistent Volume snapshot

  • Certyfikacja klastrów

  • Wsparcie dla workerów z systemem Windows

  • Domyślne Storageclass