Roadmap

Zmiany wprowadzone od utworzenia tego dokumentu:

  • Dodano domyślną StorageClassę default, która korzysta z dysków Tier 1 i systemu plików ext4 (07.07.2020)

  • OKS w wersji 1.18 przechodzi testy zgodności Kubernetes (24.08.2020)

  • Wyłączono możliwość tworzenia klastrów w starszych wersjach (1.14, 1.15) (24.08.2020)

Zmiany czekające na wprowadzenie:

  • Obsługa wielu portów dla serwisów poprzez Load Balancer Oktawave

  • Cluster autoscaler

  • Repozytorium kontenerów Oktawave

  • Persisten Volume resizing

  • Persistent Volume snapshot

  • Uzyskanie oficjalnej certyfikacji dla usługi

  • Wsparcie dla workerów z systemem Windows