Zarządzanie

Pomoc Cloud Masters w zaprojektowaniu, uruchomieniu i utrzymaniu klastra Oktawave Kubernetes Service

Oktawave Kubernetes Service jest dostępny w dwóch wariantach:

  • Standard - uruchomienie klastra Kubernetes do samodzielnej konfiguracji. W tej opcji klient po kilku minutach otrzymuje dostęp do konfiguracji właśnie uruchomionego klastra. Panel administratora umożliwia pobranie certyfikatów dostępu do kubectl oraz kontrolę zasobów przydzielonych klastrowi.

  • Managed - wsparcie zespołu Oktawave w przygotowaniu, konfiguracji i zarządzaniu uruchomionym klastrem.

OKS Managed

Oktawave Kubernetes Service Managed to pełne wsparcie dedykowanego zespołu Cloud Masters na każdym etapie zarządzania klastrem Kubernetes:

  • projektowanie - na etapie projektu klient może skorzystać z konsultingu w zakresie adopcji Kubernetes w architekturze środowiska,

  • implementacja - budowa, testy i uruchomienie produkcyjne klastra może w 100% zostać przekazane specjalistom Oktawave,

  • monitoring - zespół Cloud Masters może również wykonywać codzienne operacje w obszarze Day-2, takie jak logowanie, monitoring klastra i jego aktualizacje.